Marvin R. Shanken là ai?

Marvin R. Shanken

Là người sáng lập, biên tập viên và nhà xuất bản của tạp chí về xì gà nổi tiếng “Cigar Aficionado”. Marvin R. Shanken đã phỏng vấn rất nhiều người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp xã hội trong suốt lịch sử lâu đời của tạp chí. Ông ấy đã gặp gỡ trực tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới, ngôi sao thể thao thành công nhất hành tinh, những người nổi tiếng, giám đốc nổi tiếng, nhà sản xuất xì gà v.v.

CigarAficionado

MarvinRShanken

Cigar #magazine

yeucigar

News Reporter

Trả lời