Oliva Serie V Roaring Twenties mạ vàng giới hạn 300 hộp

Oliva Serie V Roaring Twenties

Điếu xì gà đắt nhất của Oliva được mạ vàng thật để bạn có thể hút có giá 300$ với lớp phủ bằng vàng, định dạng perfecto.

Phiên bản siêu giới hạn của Oliva Serie V Roaring Twenties hoàn hảo có kích thước dài 6 inch x 60 được sản xuất tại Nicaragua, xì gà được làm hoàn toàn bằng thuốc lá Nicaragua, giấy gói từ Ecuador. Đóng hộp 10 và giới hạn ở 300 hộp, riêng 200 hộp được phân bổ cho Hoa Kỳ. Nửa dưới của điếu xì gà được bọc trong một tờ giấy vàng thật. Tấm vải liệm mạ vàng theo cách gọi của Oliva được sản xuất với sự hợp tác của nhà sản xuất humidor Daniel Marshall – người đã tạo ra điếu xì gà vàng của riêng mình nhiều năm trước. Nửa dưới của Oliva perfecto được phủ một lớp lá vàng Florentine. (Ảnh trên cùng có chữ ký của Marshall ở bên trong hộp.)

yeucigar

PCA2023

OlivaSerieVRoaringTwenties

News Reporter

Trả lời