Xì gà HVC Black Friday 2023 phiên bản giới hạn

HVC Black Friday 2023 sẽ là một kích thước gordo nhỏ 4 1/2 x 56 sử dụng giấy gói San Andrés của Mexico bên trên chất kết dính và chất độn Nicaragua từ Nicaragua. Công ty cho biết những loại thuốc lá Nicaragua đó là visos và secos—có nghĩa là thuốc lá được lấy từ 2/3 phần dưới của cây—từ Jalapa.

Mỗi điếu xì gà sẽ có giá là 9,80 USD và việc sản xuất được giới hạn ở 600 hộp 50 điếu xì gà.

Mặc dù chỉ là năm thứ 9 phát hành HVC Black Friday nhưng đây là bản phát hành thứ 10 trong chuỗi:

•HVC Black Friday 2015 (6 1/2 x 48) — 100 Boxes of 50 Cigars (5,000 Total Cigars) — $5.40 (Boxes of 50, $270)

•HVC Black Friday 2016 (6 3/4 x 48) — 100 Boxes of 50 Cigars (5,000 Total Cigars) — $5.90 (Boxes of 50, $295)

•HVC Black Friday 2017 (4 x 48) — 100 Boxes of 50 Cigars (5,000 Total Cigars) — $4.60 (Boxes of 50, $230)

•HVC Black Friday 2018 (5 x 50) — 150 Boxes of 50 Cigars (7,500 Total Cigars) — $7.40 (Boxes of 50, $370)

•HVC Black Friday 2019 (4 1/2 x 52) — 400 Boxes of 50 Cigars (20,000 Total Cigars) — $6.50 (Box of 50, $130)

•HVC Black Friday Firecracker (3 1/2 x 50) — 500 Boxes of 20 Cigars (10,000 Total Cigars) — $7.50 (Box of 20, $150)

•HVC Black Friday 2020 (5 5/8 x 46) — 500 Boxes of 50 Cigars (25,000 Total Cigars) — $7.50 (Box of 50, $375)

•HVC Black Friday 2021 (4 3/8 x 54) — 600 Boxes of 50 Cigars (30,000 Total Cigars) — $8.50 (Box of 50, $475)

•HVC Black Friday 2022 (5 1/2 x 50) — 600 Boxes of 50 Cigars (30,000 Total Cigars) — $8.50 (Box of 50, $475)

•HVC Black Friday 2023 (4 1/2 x 56) — 600 Boxes of 50 Cigars (30,000 Total Cigars) — $9.80 (Box of 50, $490)

Black Friday được tạo ra cho ngày lễ mua sắm của người Mỹ diễn ra một ngày sau Lễ Tạ ơn; Black Friday năm nay sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Do đó, công ty sẽ vận chuyển xì gà đến các cửa hàng vào cuối tháng này để chúng có mặt trên kệ trước kỳ nghỉ lễ.

HVC Black Friday 2023 được sản xuất tại nhà máy của công ty ở Nicaragua, Fábrica de Tabacos HVC S.A. de Reinier Lorenzo.

yeucigar

News Reporter

Trả lời