CRA bổ nhiệm Michael Copperman làm Giám đốc điều hành mới

Sau cuộc tìm kiếm kéo dài hơn ba năm, Cigar Rights of America cuối cùng đã bổ nhiệm một giám đốc điều hành mới. Michael Copperman đã nhận chức vụ này. Người cuối cùng giữ vai trò đó là Glynn Loope, người đã từ chức giám đốc điều hành vào tháng 11 năm 2020.

Copperman cũng giữ chức vụ giám đốc các vấn đề lập pháp và quản lý của CRA, một vai trò mà ông sẽ tiếp tục thực hiện. Theo CRA, Copperman đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ quyền lợi của những người đam mê xì gà và các bên liên quan trong ngành.

Tổ chức này cho biết: “Mike sẵn sàng lãnh đạo CRA trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích của những người đam mê xì gà, nhà sản xuất và nhà bán lẻ trên toàn quốc”. “Với tư cách là giám đốc điều hành, Mike sẽ giám sát định hướng chiến lược của tổ chức, tăng cường sự tham gia của các thành viên và dẫn đầu các nỗ lực vận động thay mặt cho các thành viên của CRA.”

Có trụ sở tại Alexandria, Virginia, CRA là một nhóm vận động dựa trên người tiêu dùng nhằm bảo vệ quyền của người hút xì gà, nhà sản xuất, nhà bán lẻ và toàn bộ cộng đồng xì gà.

Lê Hồng Quang tại Yêu Cigar

#yeucigar

News Reporter

Trả lời