Hộp đựng xì gà phiên bản giới hạn từ J.C. Newman

Năm thứ ba liên tiếp, J.C. Newman và Brizard & Co. đang hợp tác để sản xuất hộp đựng xì gà phiên bản giới hạn.

Giống như trường hợp của năm ngoái, Bao da phiên bản giới hạn của Mỹ 2024 sử dụng da bò rừng từ Chương trình Turner Bison của Ted Turner ở Montana. Giống như hai hộp đầu tiên, đó là một hộp đựng ba điếu xì gà đi kèm với ba điếu xì gà của The American. Không giống như hai chiếc hộp đầu tiên—có da ở mặt ngoài của cả phần trên và phần dưới—phần trên của chiếc hộp này được làm từ gỗ óc chó Mỹ.

Được đặt ở mức 300 USD mỗi chiếc bao đựng được ba điếu xì gà và sản xuất được giới hạn ở 250 chiếc được đánh số. J.C. Newman cho biết họ sẽ bán vào tháng 11.

yeucigar

News Reporter

Trả lời