Aladino Sumatra hộp 20 điếu chính thức ra mắt

ALADINO SUMATRA

Công ty JRE Tobacco Co. đã bắt đầu vận chuyển loại cigar pha trộn mới nhất của mình: Aladino Sumatra.

Nguồn gốc của sự pha trộn đã có từ 7 năm trước. Năm 2016, Julio và Justo Eiroa bắt đầu trồng thuốc lá hạt Sumatra tại trang trại rộng lớn của gia đình Eiroa bên ngoài Danlí, Honduras. Loại thuốc lá đó được sử dụng làm lớp bọc, bao phủ một hỗn hợp mà công ty mô tả là “các loại thuốc lá có nguồn gốc không được tiết lộ từ JRE” ở Honduras. Aladino Sumatra sắp ra mắt với kích thước toro 6 x 52; nó có giá công bố là 16 đô la cho mỗi điếu xì gà và được đóng thành hộp 20 điếu.

Nói về Aladino Sumatra người hâm mộ của JRE Tobacco Co. có thể nhận thấy chúng trông hơi khác một chút. Công ty cho biết thế hệ thứ tư của gia đình có vai trò tham gia nhiều hơn, dẫn đến thiết kế hộp hiện đại hơn. Một phần của sự thay đổi đó thực chất là một thiếu sót không như những gì chúng ta vẫn thấy ở những hộp đã phát hành trước đây, đây là điếu xì gà Aladino đầu tiên không có bức tranh Aladino ở bên trong hộp.

Xì gà của JRE Tobacco Co. được sản xuất tại Fábrica de Puros Aladino tại nhà máy Las Lomas Jamastran ở Honduras.

yeuciga

Aladinocigars

JRETobaccoCo

AladinoSumatra

News Reporter

Trả lời