Xì gà cu ba họ quấn như thế nào?

Có nhiều người đặt câu hỏi: Xì Gà Cuba Đuợc Quấn Bằng Tay Phải Không? Xì gà cu ba họ quấn như thế nào? Vậy hôm nay chúng ta sẽ khám phá bí mật này nhé.

Khi quá trình ủ chín lá Xì gà đã kết thúc, nghệ nhân quấn Xì gà sẽ bắt đầu quá trình quấn và tùy theo kích thuớc, hình thức của từng điếu Xì gà, mỗi ngày một nguời có thể quấn từ 70 đến 100 điếu.

cuon-xi-ga
Quấn Xì gà là cả một nghệ thuật, nơi mà người nghệ nhân biểu diễn tài nghệ và sự đam mê của mình. Truớc khi ngồi vào bàn, người nghệ nhân lấy một hộp gỗ nơi mà có chứa  lá Xì gà với từng loại khác nhau. Tùy theo từng hình dạng của lá Xì gà, nguời nghệ nhân sẽ chầm chậm quấn theo một nghệ thuật nhất định. Họ phải phân ra năm loại lá khác nhau: 3 lá làm ruột, 1 lá làm phần ở giữa, và lá còn lại là phần vỏ ngoài. Phần ruột là trái tim của điếu Xì gà: lá này sẽ đảm bảo đuợc sự cân bằng giữa độ mạnh và huơng vị  của từng loại Xì gà.

Khi hoàn thành khoảng 50 điếu, họ sẽ đặt nó vào một bó, và gói chúng lại bằng một sợ dây nhỏ bằng giấy, nơi xác định nguồn gốc, ngày sản xuất, và loại Xì gà.

News Reporter

Trả lời