Aladino Rothschild Sampler chính thức được bán hôm nay

ALADINO ROTHSCHILD SAMPLER

Có một bộ sampler ba điếu xì gà mới của xì gà Aladino được vận chuyển đến các cửa hàng trong tuần này.

Công ty Thuốc lá JRE đã công bố sampler Aladino Rothschild, trong đó có các loại sau:

•Aladino Connecticut Rothschild (4 1/2 x 48)

•Aladino Corojo Rothschild (4 1/2 x 48)

•Aladino Vintage Selection Rothschild (4 1/2 x 48)

Trong khi các dòng Corojo và Vintage Selection bao gồm kích thước Rothschild trong danh mục sản xuất thông thường, thì vitola là sản phẩm mới dành cho dòng Aladino Connecticut. Tính đến thời điểm hiện tại, cách duy nhất để mua Aladino Connecticut Rothschild là thông qua sampler này.

Mỗi bộ sampler có giá là 24 USD.

Công ty đang mô tả đây là bộ sampler đầu tiên của mình, mặc dù họ đã có hộp đựng xì gà Aladino, chứa 70 điếu xì gà: 10 điếu trong số bảy loại vitolas khác nhau trong dòng Aladino corojo. Có Aladino Rothschild thứ tư: Aladino Maduro Rothschild, một loại xì gà được phát hành vào năm 2017 với số lượng nhỏ để chọn tài khoản làm thử nghiệm. Điếu xì gà đó không bao giờ được đưa vào sản xuất thường xuyên.

Lê Hồng Quang tại Yêu Cigar

yeucigar

News Reporter

Trả lời